TKV .jpg

Følg Thorkils tanker, blandet med omgivelser, i denne samfundskritiske fortælling, involverende rumvæsener, gud, dæmoner, for ikke at tale om jordens udryddelse.

Læs om filmen