Erik Hertel

 Udkommer September
2020

Følg Thorkils tanker, blandet med omgivelser, i denne samfundskritiske fortælling, involverende rumvæsener, gud, dæmoner, for ikke at tale om jordens udryddelse.

(Update 13/08) Thorkils verden, er på sit sidste stadie i produktionen. De sidste små detaljer er ved at sættes på plads. Lige pt. rykker Sebastian Raft igennem med lydmix, og sætter den helt rette tone, og stemning.

Brugt med varige mén

Hvorhjertetbanker sætter sjæl

Rank i sind, og tilgivelsens tro

Det altid det første, og der jeg vil bo