Erik Hertel

Følg Thorkils tanker, blandet med omgivelser, i denne samfundskritiske fortælling, involverende rumvæsener, gud, dæmoner, for ikke at tale om jordens udryddelse.

Brugt med varige mén

Hvorhjertetbanker sætter sjæl

Rank i sind, og tilgivelsens tro

Det altid det første, og der jeg vil bo