Søg

Brugt med varige mén

Hvorhjertetbanker sætter sjæl

Rank i sind, og tilgivelsens tro

Det altid det første, og der jeg vil bo